Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.

Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań prezydenta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wykonywanie budżetu miasta.

 

Sekretariat

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno, I piętro
tel. (+48 32) 618 15 40
e-mail: 

Prezydent Miasta Paweł Silbert
Prezydent Miasta Paweł Silbert

Przyjęcia mieszkańców w sprawie skarg i wniosków

Prezydent przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w  czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00. Zapisy wyłącznie pod numerami tel. 32 61 81 540 oraz 32 61 81 550.


Notka biograficzna

Data urodzenia: 7 lutego 1962 r.

Wykształcenie:
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach – Zarządzanie i Marketing, specjalność finanse (Studia Magisterskie)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej (Studia Podyplomowe)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Zarządzanie Projektami (Studia Podyplomowe)  
Uniwersytet Jagielloński i Papieska Akademia Teologiczna – Retoryka (Studia Podyplomowe)

Doświadczenie w samorządzie:
1998-2002 – Radny Rady Miejskiej w Jaworznie
2002-2006 – Prezydent Jaworzna (I kadencja)
2006-2010 – Prezydent Jaworzna (II kadencja)
2010-2014 – Prezydent Jaworzna (III kadencja)
2014-2018 – Prezydent Jaworzna (IV kadencja)
od 2018 – Prezydent Jaworzna (V kadencja