Chcesz uzyskać prawo jazdy? Masz prawo jazdy i chcesz mieć kolejną kategorię? Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może uzyskać

Prawo jazdy może uzyskać każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i:

  • po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy – jeśli jest w odpowiednim wieku,
  • ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejną kategorię – jeśli jest w odpowiednim wieku.

Sprawdź, jaki jest minimalny wymagany wiek dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231)

Comments are closed.