Gminne jednostki organizacyjne

Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek Główny 17
tel. 32 751 91 92
adres e-mail: 
www.biblioteka.jaw.pl
www.biblioteka.jaw.pl/bip2

Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul. Krakowska 8
tel. 32 745 10 30
adres e-mail: 
www.mckis.jaworzno.pl
mckis.bip.jaworzno.pl

Muzeum Miasta Jaworzna
ul. Pocztowa 5
tel. 32 61 81 950
adres e-mail: 
www.muzeum.jaw.pl

muzeum.jaw.pl/bip

ATElier Kultury w Jaworznie
ul. A. Mickiewicza 2
tel. 32 762 91 42
adres e-mail:
http://atelierkultury.pl
http://atelierkultury.pl/bip

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
ul. Zacisze-Boczna 3
tel. 32 618 18 00
adres e-mail: 
www.mzopow.jaworzno.edu.pl
www.mzopow.bip.jaworzno.pl

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny
ul. Chełmońskiego 28
tel. 32 317 45 11
adres e-mail: 
www.szpital.jaw.pl
http://bip.smj.regiony.pl/

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. ks. Sulińskiego 41
tel. 32 616 35 15
adres e-mail:
www.orwddn.pl
www.orwdn.bip.jaworzno.pl

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Zawiszy Czarnego 4
tel. 32 762 91 61, 32 762 91 60
adres e-mail:
www.zpo.bip.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Krakowska 9
tel. 32 614 23 00, fax. 32 615 02 83
adres e-mail:
www.mzdim.jaworzno.pl
www.mzdim.bip.jaworzno.pl

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Północna 9b
tel. 32 615 50 30, fax. 32 615 53 35
adres e-mail:
www.mnzk.jaworzno.pl
bip.mznk.jaworzno.pl


Jednostki systemu pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Północna 9b
tel. 32 618 18 40, 32 618 18 47
adres e-mail:
www.jaworzno.ops.pl
www.mops.bip.jaworzno.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Jagellońska 9
tel. 32 745 12 00
adres e-mail:
www.oik.jaworzno.pl
www.oik.bip.jaworzno.pl

Dom Pomocy Społecznej
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63
tel. 32 616 36 01, 32 616 24 91
adres e-mail:
www.dps.jaworzno.pl
www.dps.bip.jaworzno.pl

Jadłodajnia Miejska
ul: Zacisze 1
tel. 32 616 37 64
adres e-mail:
www.jm.bip.jaworzno.pl

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Hetmańska 21,
tel. 32 762 91 40
adres e-mail: PPOW_jaw@admin
www.ppow.bip.jaworzno.pl

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Hetmańska 21
tel. 32 762 91 40

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza “Dobry Dom”

ul. Gustawa Morcinka 7,
tel. 32 762 91 40

Ognisko Wychowawcze
ul. Hanki Sawickiej 2
tel. 32 615 55 11
adres e-mail:
www.ow.bip.jaworzno.pl


Żłobek Miejski
ul: 3 Maja 16
tel: 32 751 18 81
adres email: www.zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl
www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno/

Powiatowe jednostki organizacyjne:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Północna 9b
tel. 32 618 19 00
adres e-mail:
www.jaworzno.praca.gov.pl
pup.jaworzno.ibip.pl

Jednostki powiatowej administracji zespolonej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Inwalidów Wojennych 14
tel. 32 618 16 61
www.pinb.bip.jaworzno.pl

Komenda Miejska Policji
ul. Narutowicza 1
tel. 32 616 30 61
jaworzno.slaska.policja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Krakowska 22
tel. 32 616 38 88
www.psp.jaworzno.pl

Comments are closed.