Dział Aktywizacji i Wsparcia Osób Bezdomnych udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym z terenu miasta Jaworzna, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie, odzież), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Aktywizacji I Wsparcia Osób Bezdomnych:

  • osobiście: ul. Kolbego 20 w Jaworznie,
  • telefonicznie: tel. 32 618 18 31, 32 762 91 92,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

W celu uzyskania niezbędnej pomocy osoba bezdomna powinna zgłosić się osobiście do siedziby Działu. Pracownicy socjalni udzielają wszechstronnej pomocy w postaci:

  • interwencji kryzysowej
  • poradnictwa
  • pracy socjalnej
  • pomocy finansowej, rzeczowej

Wykaz placówek świadczących pomoc na terenie gminy:

Noclegownia dla Osób Bezdomnych
uL. ŁUKASIEWICZA 6 43-600 JAWORZNO
(placówka całodobowa – tel. 32 618-18-29)

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET
UL. KOSZAROWA 1 43-600 JAWORZNO
(placówka całodobowa – tel. 32 616-25-57)

CHRZEŚCIJANSKI DOM MODLITWY I OPIEKI NAD UBOGIMI „BETLEJEM”
ul. DŁUGA 16 43-600 JAWORZNO
(placówka całodobowa – tel. 32 752-79-26)

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
UL. SOLSKIEGO 3 43-600 JAWORZNO
(placówka całodobowa – tel. 32 615-19-30)

ŁAŹNIA
uL. ŁUKASIEWICZA 7
CZYNNA WE WTOREK I CZWARTEK GODZ. 8-11

W sytuacji zagrożenia dzwoń na numery alarmowe:
997 Policja
996 Straż Miejska
112 Służby ratownicze
0 800 100 022 przez całą dobę można się dowiedzieć o miejscach noclegowych i placówkach udzielających pomocy bezdomnym w całym regionie.

Comments are closed.