Zgodnie z zasadami programu, Gmina nie będzie udzielać dotacji do zakupu źródeł ciepła właścicielom nowobudowanych budynków jednorodzinnych – podobnie jak w rządowym programie “Czyste powietrze”. Nowo powstające budynki – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą już posiadać ekologiczne ogrzewanie, jak też odpowiednią “przewodność” cieplną przegród budowlanych. Zresztą kwota dofinansowania przy całości inwestycji polegającej na budowie nowego domu i tak nie była najważniejsza. Nowe zasady pozwolą ubiegać się o większe dofinansowane w już istniejących obiektach.

W jaworznickim Programie Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2021-2024 kwota dofinansowania do wymiany źródeł ciepła wzrośnie (dotychczas było to maks. 3 tys. zł) i wynosić będzie maksymalnie 4 tys. zł, jednakże nie więcej niż koszt urządzenia, przy czym przy wymianie na “źródła węglowe” z każdym rokiem będzie ona mniejsza. I tak w 2021 r. będzie to – 4 tys. zł, 2022 r. – 3 tys. zł, 2023 r. – 2 tys. zł, natomiast w 2024 r. jedynie 1 tys. zł.

Równocześnie, Gmina – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych – dodatkowo “gratyfikować” będzie właścicieli domostw, którzy zdecydują się na ogrzewanie budynków gazem pochodzącym z sieci bądź tzw. ciepłem sieciowym. Będą oni mogli ubiegać się o dodatkowe 2 tys. zł na wykonanie przyłącza do sieci (gazowej lub cieplnej).

Zasady udzielania dotacji celowej szczegółowo opisane zostały w Załączniku do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 – 2024.

Nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji zacznie obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Przypominamy, że w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (ul. Krakowska 9) można skorzystać z konsultacji ws. rządowego programu “Czyste Powietrze” oraz złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 32 / 61 81 769.

Comments are closed.