Do 24 lutego br. można składać oferty w otwartym konkursie na wsparcie finansowe projektów, w ramach programu
“Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023.

Celem głównym programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  2. Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów
    i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery moduły: 

MODUŁ I       WSPARCIE RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II     SAMOPOMOC

MODUŁ III    UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV    INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

Szczegóły konkursu :

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2023

Jaworzno, 25.01.2023 r.

Comments are closed.