Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych

Od  2010 roku w Urzędzie Miejskim rozpoczął prace Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych. Celem zespołu jest stworzenie warunków do uporządkowanego i racjonalnego kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych w Jaworznie.

Członkowie zespołu

 • Lucjan Bielas – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – wykładowca
 • Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
 • Przemysław Dudzik – Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
 • Daniel Jach – Miejski Zarząd Dróg i Mostów – kierownik
 • Kinga Kubiak-Smoliło – Dyrektor ZSP nr 4 – polonista
 • Maria Leś-Runicka – Muzeum Miasta Jaworzna – historyk
 • Luiza Dzierwa – Starszy specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
 • Ewa Sidełko-Paleczny – Sekretarz Miasta – Przewodnicząca MZNOP
 • Barbara Sikora – Radna Rady Miejskiej
 • Ewa Zuber – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Jak wnioskować o zmianę nazwy?

Wnioski w sprawie nadania lub zmiany nazwy ulic lub obiektów mogą być zgłaszane także indywidualnie przez samych mieszkańców. Swoje uwagi można kierować do Prezydenta Miasta Jaworzna (na adres: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33).

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie obiektu do nazwania/zmiany,
 • szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
 • uzasadnienie wniosku,
 • ewentualnie propozycję nazwy wraz z informacją o charakterze encyklopedycznym,tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji – w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,
 • pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu (w przypadku, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej).

Słownik ulic

Wydział Geodezji i Kartografii oraz Muzeum Miasta Jaworzna opracowały słownik wszystkich ulic, placów, skwerów i rond, jakie można znaleźć na mapie naszego miasta. W zestawieniu znajduje się krótka charakterystyka i wyjaśnienie pochodzenia nazw obiektów oraz ich położenie. W nowej, uzupełnionej wersji opracowania znajduje się 611 nazw.

Bank Nazw Ulic

W Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Jaworznie funkcjonuje Bank Nazw Ulic, w którym gromadzone są propozycje, zgłaszane przez instytucje i samych jaworznian, do uwzględniania przy nadawaniu/zmianie nazw obiektów publicznych.

Poniżej publikujemy aktualny wykaz propozycji.

Comments are closed.