Za zasługi dla miasta Jaworzna

Dla uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład pracy na rzecz Jaworzna, Rada Miejska ustanowiła dyplom honorowy i odznakę “Za zasługi dla miasta Jaworzna”.

Wniosek imienny o nadanie dyplomu mogą złożyć przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, trzech radnych oraz co najmniej piętnastu mieszkańców miasta.

Wniosek wraz uzasadnieniem należy składać do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie, a następnie zespół w składzie: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta, opiniują złożony wniosek.

O przyznaniu dyplomu decyduje Rada Miejska na sesji podejmując stosowną uchwałę. Osoba uhonorowana otrzymuje odznakę “Za zasługi dla miasta Jaworzna” z legitymacją oraz dyplom honorowy.

Dotychczasowe osoby uhonorowane dyplomem “Za zasługi dla miasta Jaworzna”:

 • Jan Kurp
 • Marian Szumiło-Kulczycki
 • Andrzej Węglarz
 • Kazimierz Kielski
 • Ksiądz Julian Bajer
 • Józef Micherda
 • Ksiądz Józef Lenda
 • Stefan Ciepliński
 • Wojciech Dziedziak
 • Maria Pieczara
 • Teresa Smyl
 • Basia Trzetrzelewska
 • Andrzej Karweta
 • Zbigniew Kalamat
 • Jan Sierko
 • Władysław Wiśniewski
 • Janusz Guja
 • Wiesława Osuszek
 • Mirosław Ciołczyk
 • Marek Nowak
 • Wiesława Polańska
 • Zofia Orzechowska
 • Tadeusz Brzóska
 • Renata i Jacek Myślińscy
 • Stanisław Bigaj
 • Andrzej Stalmach
 • Kazimierz Orzeł
 • Jan Urban
 • Henryka Stachańczyk
 • Czesław Kempiński
 • Stanisław Panek
 • Władysław Witek
 • Józef Kurek
 • Stanisław Nowakowski
 • Adam Kasprzyk
 • Edward Baran
 • Alicja Dudek
 • Jerzy Zamarlik
 • Lucjan Fudała
 • Wenancjusz Ples
 • Tadeusz Pokorny
 • Monika Włodarczyk-Raczek

Comments are closed.