Pamiętajmy, że każdego roku możemy wesprzeć organizacje pożytku publicznego, deklarując przy rozliczeniu rocznym przekazanie im 1% podatku. Pieniądze te wspierają szczytne cele, m.in. pomoc medyczną, edukację dzieci oraz opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi.  

W skali całego kraju jest tysiące fundacji i stowarzyszeń zabiegających o przekazanie im 1% podatku. W Jaworznie takich organizacji jest szesnaście.

Przekazanie 1% podatku to bardzo prosta forma wsparcia organizacji pożytku publicznego. Statystyki pokazują, że z roku na rok rośnie liczba osób, które decydują się na taki właśnie krok.

Podatkiem mogą podzielić się wyłącznie osoby, które samodzielnie rozliczają się z fiskusem. Pierwszym krokiem do przekazania darowizny dla organizacji pożytku publicznego (OPP) jest umieszczenie takiej informacji na swojej deklaracji PIT. W dalszej kolejności podatnik musi dokonać wyboru organizacji, którą chce wesprzeć. W tym celu wystarczy podać w deklaracji jej numer KRS oraz kwotę, którą chce się przekazać. Od ubiegłego roku nie trzeba podawać już pełnej nazwy OPP.

Osoby, które jeszcze nie wybrały organizacji lub te, które nie znają jej numeru KRS powinny wejść na stronę internetową: www.bazy.ngo.pl lub stronę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl. Znajdują się tam bazy organizacji pożytku publicznego wraz z danymi niezbędnymi do wypełnienia deklaracji podatkowej. Numer KRS wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego razem z obliczonym jednym procentem rocznego podatku należy umieścić na końcu zeznania rocznego. Darowiznę Urząd Skarbowy ma obowiązek wpłacić na konto wybranej przez nas organizacji do końca lipca br.

W przypadku, kiedy już po oddaniu PIT- u zdecydowaliśmy się podarować 1% możemy złożyć korektę swojego zeznania podatkowego. Musi to nastąpić jednak nie później niż do jednego miesiąca od upływu terminu składania PIT.

Ofiarność mieszkańców naszego województwa na przełomie minionych lat wyglądała następująco:

 • za 2006 r. – 10,5 mln zł
 • za 2007 r. – 33,4 mln zł
 • za 2008 r. – 47,7 mln zł
 • za 2009 r. – 46,2 mln zł
 • za 2010 r. – 46,5 mln zł
 • za 2011 r. – 52 mln zł

Jaworznickie organizacje pożytku publicznego

 • Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta – numer KRS: 0000008274, www.hospicjum-jaworzno.pl
 • Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci “Sprawnych Inaczej” – numer KRS: 0000021413
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – numer KRS: 0000040813, www.sisg.boo.pl
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jaworznie – numer KRS: 0000042002
 • Stowarzyszenie Fauna – numer KRS: 000005137
 • Klub Sportowy “Górnik” w Jaworznie – numer KRS: 0000063769
 • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Jaworznie – numer KRS: 0000068103, www.jaworzno.ptt.org.pl
 • Fundacja “Energetyka na Rzecz Polski Południowej” – numer KRS: 0000132934, www.fundacja-energetyka.pl
 • Klub Inteligencji Katolickiej – numer KRS:0000140728, www.kik.jaw.pl
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. ks. prof. Wł. Sedlaka z siedzibą w Jaworznie – numer KRS: 0000165877, www.optymalni.org.pl
 • Stowarzyszenie “Puls Życia” – numer KRS: 0000231552
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Ratownik Górniczy” – numer KRS: 0000270272, www.fundacjarg.org.pl
 • Fundacja Rozwoju “Patria” – 0000288450, www.fundacja-patria.pl
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie – numer KRS: 0000299353, www.chsdjaworzno.pl
 • Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej Oddział w Jaworznie – organizacja pożytku publicznego – KRS: 0000394465
 • Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Jaworznie – numer KRS: 0000225587

Warto pamiętać, że wsparcie można przekazać także potrzebującym osobom prywatnym.

Comments are closed.