Zapraszamy do zapoznania się z wyróżnieniami, nagrodami i certyfikatami, które zdobyło Jaworzno na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Wśród zbiorów znajdują się między innymi nagrody za jakość świadczonych usług, przejrzystość zasad, przyjazne podejście i nowoczesność, które to cechy stanowią największe zalety naszego miasta i jego mieszkańców.


ECO-MIASTO 2020

Jaworzno zostało nagrodzone w kategorii gospodarka wodna. Miasto zostało docenione za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej oraz na rzecz ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej. Jaworzno wyróżniło się m.in. zaangażowaniem w projekt badawczo-naukowy, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat usuwania farmaceutyków ze ścieków komunalnych w taki sposób, by procesom tym nie towarzyszyło powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Po raz pierwszy laureatem konkursu ECO-MIASTO Jaworzno zostało już w 2017 roku. Wówczas nasze miasto zdobyło I miejsce w kategorii mobilność zrównoważona.


SMART CITY 2018

Jaworzno drugi rok z rzędu zdobyło nagrodę w prestiżowym Konkursie Smart City. Zwyciężyliśmy ponownie w kategorii miast Smart City do 100 tys. mieszkańców. Jak głosi uzasadnienie, nagrodę otrzymaliśmy za efektywne wykorzystanie dostępnych innowacji i nowoczesnych technologii oraz skuteczne zarządzanie zasobami i strategią rozwoju miasta na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Tylko trzy miasta otrzymały główną nagrodę: w kategorii do 100 tys. mieszkańców – Jaworzno, od 100 do 500 tys. mieszkańców – Rzeszów i powyżej 500 tys. mieszkańców – Wrocław.

O przyznaniu nagrody zdecydowała niezależna Kapituła Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów w branży. Konkurs Smart City ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce oraz miast realizujących tę idee. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Jaworzno bierze również udział w przyszłościowym projekcie – wdrożenia do ruchu miejskiego pojazdów autonomicznych. Te prace się materializują, końcem lutego br. fragmenty naszego miasta zostały zeskanowane na potrzeby stworzenia cyfrowej mapy, tak aby pojazdy autonomiczne mogły poruszać się po mieście. Plany Jaworzna i współpracujących z nami partnerów zostały zauważone na arenie krajowej. Celem jaki postawił Prezydent jest wdrożenie w ciągu pięciu lat do normalnego ruchu autobusu autonomicznego.


PRZEJRZYSTE JAWORZO

Jaworzno z powodzeniem ukończyło wszystkie zadania realizowane w ramach Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska”. Przez rok trwania akcji zrealizowaliśmy 6 zadań obowiązkowych i 3 nadobowiązkowe – kończąc tym samym Przejrzystą Polskę w wersji rozszerzonej. Podczas uroczystości wręczenia certyfikatów ukończenia akcji w Warszawie, organizatorzy podkreślili, że nasze miasto wykonało zadania w sposób wzorcowy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w komentarzach do każdego zadania obligatoryjnego, organizatorzy aż przy czterech na sześć realizowanych przez nasz urząd zadań zaznaczyli, że zostały one zrealizowane w sposób wzorcowy. Oznacza to, że akcja w jaworznickim urzędzie była prowadzona na bardzo wysokim poziomie.


GEOLOGIA 2018

Jaworznicki Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej “GEOsfera” otrzymał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Środowiska “GEOLOGIA 2018” w kategorii popularyzacji geologii i geośrodowiska.

GEOsferę doceniają nie tylko mieszkańcy naszego miasta i osoby przyjezdne. To nie tylko miejsce, którym można się pochwalić przed znajomymi. To również miejsce, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne dla każdej grupy wiekowej – od najmłodszych, poprzez studentów, a skończywszy na seniorach.

GEOsferę doceniło również Ministerstwo Środowiska i Główny Geolog Kraju. Na początku grudnia dotarła do nas wiadomość, iż główną nagrodę “GEOLOGIA 2018” w kategorii popularyzacji geologii i geośrodowiska otrzymało Jaworzno i GEOsfera, jako podmiot najlepiej realizujący w Polsce zadania z zakresu szerzenia wiedzy na temat geologii.


BEZPIECZNA GMINA

Jaworzno zajęło pierwsze miejsce w czwartej edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”, którego organizatorem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ścisłym finale Jaworzno – jedyne miasto z południowej części Polski pokonało Radom i Gdynię. Program „Tarcza”, za który Jaworzno zostało wyróżnione zakłada poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, poprzez walkę z chuligaństwem i wandalizmem.

Konkurs „Bezpieczna Gmina” ma za zadanie mobilizować wszystkich odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminach. Celem Konkursu jest wyzwalanie inicjatyw sprzyjających współpracy i doskonaleniu form zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców dużych i małych miast oraz wsi.


GMINA FAIR PLAY

Jaworzno już czterokrotnie otrzymało tytuł i certyfikat “Gminy Fair Play”. Nasze miasto zostało wyróżnione w konkursie kolejno w latach 2005, 2006, 2007 i 2008.

Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania.


POWIAT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Dbałość o ekologię jest jednym z ważniejszych zadań świadomych gmin. W 2006 roku, w Narodowym Konkursie Ekologicznym, Jaworzno otrzymało tytuł Gminy Przyjaznej Środowisku. Konkurs organizowany był pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Organizatorzy docenili przede wszystkim nasz „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2004 – 2008”. Zgodnie z jego zapisami mieszkańcy Jaworzna, którzy zdecydowali, bądź zdecydują się zainstalować w swoich domach ekologiczne systemy grzewcze, mogą ubiegać się o jednorazową dopłatę w wysokości 17 proc. kosztów urządzeń (maksymalnie do 2000zł).


Comments are closed.