Działając w duchu partnerstwa oraz wzmocnienia istniejących kontaktów ze stroną węgierską 29 października 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie został podpisany list intencyjny pomiędzy Prezydentem Miasta Jaworzna, Panem Pawłem Silbertem a Prezydentem Miasta Szigethalom, Panem Fáki László. Obie strony wyraziły nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego da początek zacieśnieniu więzi pomiędzy społecznościami obu regionów w kontekście współpracy instytucjonalnej, gospodarczej, naukowej oraz kulturalno – sportowej.

31 maja 2005 r. Rada Miejska w Jaworznie podjęła uchwałę nr XLI/ 479/ 2005 w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej Jaworzna (Polska) i Szigethalom (Węgry). Nawiązana współpraca będzie opierać się na rozszerzeniu istniejących kontaktów między miastami, w celu wzajemnego rozwoju na korzyść społeczności obu miast.

Charakterystyka Szigethalom

Perła Wyspy Czepel – Szigethalom – małe miasteczko leżące nad Małym Dunajem, w centralnej cześci wyspy (bardzo blisko Budapesztu). Dostosowując sie do powierzchni wyspy, mieści się między innymi małymi miasteczkami Szigetszentmiklós i Tököl. Szigethalom prawa miejskie otrzymał 1 czerwca 2004 r. Miasto rozwija się dynamicznie – dzisiaj liczy ponad 14 000 mieszkańców. Ze względu na korzystne warunki w bardzo krótkim czasie może stać się rajem turystycznym tego regionu. Zalesione brzegi Małego Dunaju zapewniają wspaniałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Miasto charakteryzuje sie życiem kwitnacego sportu i kultury.

Byt mieszkańcom zapewniają wybudowane w okresie międzywojennym – Zakład Budowy Samolotów oraz Czeplowska Fabryka Samochodów. Bardzo ważnym momentem dla miasta było połączenie go z aglomeracją Budapesztanską (obwodnicą M 0), tym samym Szigethalom ma połączenie z województwami Zadunajskimi, natomiast nowy most Takszon łączy miasto z Wielką Niziną Węgierską. Wykorzystując te warunki w każdy weekend na Rynku Szigethalom toczy się bardzo ożywiony handel międzynarodowy.

Oficjalna strona internetowa miasta www.szigethalom.hu

Comments are closed.