Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT

Referat Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie, informuje, że Prezydent Miasta Jaworzna z dniem 11.08.2020r. wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności. Funkcję będzie pełnić Pani Patrycja Drobniak – Wasilewska, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19.07.2019r.

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy m.in:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez miejskie jednostki organizacyjne,
  • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowaniem działalności Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt :

Imię i Nazwisko Koordynatora : Patrycja Drobniak-Wasilewska
Jednostka zatrudniająca : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
Komórka organizacyjna : Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych
Dane do korespondencji : ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno
tel. 32 618 18 39 lub 32 618 18 72
email :

Do pobrania :

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności - (plik .PDF)
  2. USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - (plik .PDF)
  3. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - (plik .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl