Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” uzyskać można w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:
ul. Północna 9 b
telefon: 32 762 91 96
Koordynatorzy Pracy Socjalnej
lub
ul. Grunwaldzka 235
telefon: 32 618 18 26; 32 618 17 89.
Zespół Asysty Rodzinnej
Niezbędne informacje uzyskać można również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dostępny jest Informator o Uprawnieniach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.Podstawa prawna:

  1. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” z dnia 4 listopada 2016 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
  2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2016, poz. 1518, z późn. zm. ).
  3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016, poz. 575, z póżn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, 1948 ).

Projekt i realizacja: DevSpace.pl