Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

ADRES DO KORESPONDENCJI:

43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b

tel. (0-32) 618-18-40 fax (0-32) 618-18-41

email:

www: mops.jaworzno.pl

NIP: 632-000-82-13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie czynny jest:

poniedziałek – środa: 7.00 – 15.00

czwartek: 7.00 – 16.00

piątek: 7.00 – 14.00

Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Wychowawczych oraz Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych obsługują interesantów:

poniedziałek: w godz. od 8.00 do 14.00

wtorek: w godz. od 8.00 do 14.00

środa: DZIEŃ WEWNĘTRZNY (bez obsługi stron)

czwartek: w godz. od 8.00 do 16.00

piątek: w godz. od 8.00 do 13.00

Dyrektor lub jego zastępcy przyjmują:

w Poniedziałek w godz. od 9.00 do 12.00

w Czwartek w godz. od 14.00 do 16.00


Pozostałe komórki organizacyjne MOPS Jaworzno

Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych

ul. Kolbego 20 | 43-600 Jaworzno | parter
tel. (32) 618-18-31

Dom Noclegowy dla Bezdomnych Mężczyzn

ul. Łukasiewicza 6 | 43-600 Jaworzno | parter
tel. (32) 618-18-29

Dział Realizacji Świadczeń Społecznych

ul. Północna 9b| 43-600 Jaworzno | II piętro | pokoje nr 213-215
Siedziba MOPS

tel. (0-32) 618-18-53
tel. (0-32) 618-18-54
tel. (0-32) 762-91-86 (stypendia i zasiłek szkolny)

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi

ul. Grunwaldzka 235 (budynek ZLO)| 43-600 Jaworzno | parter
tel. (32) 618-17-88
tel. (32) 618-18-67
tel. (32) 762-91-89
email:

Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | II piętro| pokoje 216-220, 225-228
tel. (32) 618-18-75

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno| parter | pokoje 10-15
tel. (32) 618-17-86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | parter | pokoje 1-2, 16-17
tel. (32) 618-17-90
tel. (32) 618-19-42
tel. (32) 618-18-36

Dział Świadczeń Osłonowych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokoje 316 - 317
tel. (0-32) 762-91-95

Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny

ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno| parter oraz IV piętro budynku | pokoje nr 1,3,4,5,6, 8,10, 11,12,13,
tel. (32) 762-91-96
tel. (32) 618-18-27
tel. (32) 762-91-85
e-mail:

Program "Jaworznicka Rodzina Wielodzietna"

Jaworzno, ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro |
tel. (0-32) 618-18-37

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Siedziba MOPS
tel. (0-32) 618-18-70
tel. (0-32) 618-18-40
fax (0-32) 618-18-69

Stanowisko ds. Sprawozdań, Statystyki i Analiz

Siedziba MOPS
tel. (0-32) 618-18-78

Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej

ul. Inwalidów Wojennych 14 (budynek Prokuratury Rejonowej) | 43-600 Jaworzno | II piętro | pokoje nr 15-17
tel. (32) 618-18-57
tel. (32) 618-18-58

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Inwalidów Wojennych 14 (budynek Prokuratury Rejonowej) | 43-600 Jaworzno | II piętro | pokoje nr 18, 20-22
tel. (32) 618-18-55
tel. (32) 618-18-34

Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokoje nr 312-315
tel. (32) 618-18-60
tel. (32) 618-18-33
tel. (32) 618-18-51
tel. (32) 762 91 91

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno | I piętro | pokoje nr 2-3
tel. (0-32) 618-18-39
tel. (0-32) 618-18-72
email:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Łukasiewicza 7 | 43-600 Jaworzno | parter
tel. (32) 618-18-28
tel. (32) 762-91-98

Stanowisko ds. Sprawozdań, Statystyk i Analiz

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III piętro | pokój nr 302
tel. (32) 618-18-78

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny

ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno | I piętro | pokoje nr 1, 4-6
tel. (32) 618-18-79
tel. (32) 762-91-84
email:

Projekt i realizacja: DevSpace.pl