logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. 

Jaworznicki Budżet Obywatelski
na 2023 rok

10. edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

WYBÓR ZADAŃ – GŁOSOWANIE OD 25 LIPCA 2022 R. DO 16 SIERPNIA 2022 R.

Elektroniczne: glosowanie.jbo.jaworzno.pl

Tradycyjnie: karta do głosowania (130MB, pdf)

Głosowanie JBO 2023 – najważniejsze informacje – wykaz wniosków (scany)

WERYFIKACJA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW OD 1 CZERWCA 2022 R. DO 22 LIPCA 2022 R. 

JBO 2023: Ocena formalna wniosków

JBO 2023: Ocena merytoryczna wniosków

HARMONOGRAM JBO 2023 – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Ogłoszenie konsultacji społecznych, akcja informacyjno-edukacyjna
kwiecień – maj 2022 r.

Nabór propozycji zadań
9 – 31 maja 2022 r.

Termin składania zgłoszeń do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego
23 maja 2022 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jaworzno.pl/jbo_2023/
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres:

Maraton pisania wniosków
19 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00 – 16:00
Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33

Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
1 czerwca 2022 r. – 22 lipca 2022 r.
Informacja dot. weryfikacji wniosków opublikowana zostanie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

Wybór zadań – głosowanie
25 lipca 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
Głosować można elektronicznie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/ lub w formie papierowej
na specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach. Ostateczny wykaz punktów z urnami do głosowania opublikowany zostanie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

Ogłoszenie wyników
wrzesień – październik 2022 r.
Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DO PRAC W ZESPOLE DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
23 maja 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jaworzno.pl/jbo_2023/
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres: 

NABÓR PROPOZYCJI ZADAŃ OD 9 DO 31 MAJA 2022 R.

Wniosek z propozycją zadania można złożyć:
osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy
ul. Grunwaldzkiej 33,
drogą pocztową na adres Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
mailowo na adres w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

Wniosek do JBO 2023 (140KB, pdf)
Wniosek do JBO 2023 edytowalny (32KB, odt)
Oświadczenie o nieograniczonym dostępie do terenu (12KB, odt)
Ulotka informacyjna JBO na 2023 (1,98MB, pdf)

HARMONOGRAM JBO 2023 – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Ogłoszenie konsultacji społecznych, akcja informacyjno-edukacyjna
kwiecień – maj 2022 r.

Nabór propozycji zadań
9 – 31 maja 2022 r.

Termin składania zgłoszeń do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego
23 maja 2022 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jaworzno.pl/jbo_2023/
Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres:

MARATON PISANIA WNIOSKÓW
19 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00 – 16:00
Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33

Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców
1 czerwca 2022 r. – 22 lipca 2022 r.
Informacja dot. weryfikacji wniosków opublikowana zostanie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

Wybór zadań – głosowanie
25 lipca 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
Głosować można elektronicznie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/ lub w formie papierowej
na specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach. Ostateczny wykaz punktów z urnami do głosowania opublikowany zostanie na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

Ogłoszenie wyników
wrzesień – październik 2022 r.
Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.jaworzno.pl/jbo/

MODEL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK:

2 mln zł projekty duże, z czego:
1,4 mln zł na zadania od 600,01 tys. zł do 1,4 mln zł
600 tys. zł na zadania od 200,01 tys. zł do 600 tys. zł

1,4 mln zł projekty małe, z czego:
1 mln zł na zadania do 200 tys. zł
400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem
i utrzymaniem istniejących obiektów JBO

Pamiętaj!

  • Każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony do złożenia 1 wniosku
  • Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym na 2023 rok dostępnym na www.jaworzno.pl/jbo/
  • Wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego partnera projektu
  • Zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego
  • Wartość zadań nieinwestycyjnych tylko do 200 tys. zł
  • Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań w głosowaniu elektronicznym lub tradycyjnym (karty papierowe)
  • Na projekt mogą głosować wszyscy mieszkańcy miasta (bez ograniczeń wiekowych)

HARMONOGRAM PRAC NAD PROCEDURĄ JBO 2023:

27 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie IX edycji JBO – Inauguracja JBO 2023
Prezentacja “Podsumowanie”

4 lutego 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury

10 lutego 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie uwag – Prezentacja propozycji modelu JBO 2023
Prezentacja “Podsumowanie uwag”

18 lutego 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2023

24 lutego 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Prezentacja modelu JBO 2023
Prezentacja “Prezentacja modelu JBO 2023”

marzec/kwiecień
Publikacja na www.jbo.jaworzno.pl docelowego Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego

Jaworznicki Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski to część budżetu miasta przeznaczona do finansowania zadań publicznych pochodzących z wniosków mieszkańców. W ramach budżetu obywatelskiego możliwa będzie realizacja zadań własnych gminy, o które zawnioskują i wybiorą w drodze głosowania sami mieszkańcy.