Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 3.08.2021 r. wynosi 161.437.075,61 zł. w tym:

  • z tytułu kredytów – 63.437.075,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji – 98.000.000 zł

Comments are closed.