Projekt „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Klubu „Senior+” w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Matejki 24d.

Klub „Senior+” powstał w ramach rządowego „Programu Wieloletniego na lata 2015 – 2020”. Remont generalny oraz wyposażenie obiektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Modułu I Programu Wieloletniego „Senior +”.

Odbiorcami projektu są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i są mieszkańcami Jaworzna. Ofertą Klubu Senior+ objęte jest minimum 20 osób.

Klub otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00.

W godzinach funkcjonowania placówki, Klub Senior+ zapewnia Seniorom m. in. zajęcia ruchowe, edukacyjne, kulturalno – oświatowe oraz aktywizujące społecznie.

W ramach niniejszego projektu zatrudnieni są specjaliści.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Klub Senior + w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz przyczyni się do podwyższenia standardu funkcjonowania placówki, poprzez rozbudowanie oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej klubowiczów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Kontakt:
Klub „Senior+” │Kierownik Klubu – Bronisława Zarzeczna│

Instruktor ds. kulturalno – oświatowych – Martyna Palka│

ul. Matejki2 4 d Jaworzno | tel. 32 762 91 83 | @: ksm@mops.jaworzno.pl

lub


M
iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych │ul. Północna 9 b w Jaworznie

pokój nr 302, 315, 316 | tel. 32 618 18 72│

| tel. 32 618 18 78| tel. 32 618 18 39@ :


Plakat Klub Senior Matejki

Comments are closed.