Projekt „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Klubu „Senior+” w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Matejki 24d.

Klub „Senior+” powstał w ramach rządowego „Programu Wieloletniego na lata 2015 – 2020”. Remont generalny oraz wyposażenie obiektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Modułu I Programu Wieloletniego „Senior +”.

Odbiorcami projektu są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i są mieszkańcami Jaworzna. Ofertą Klubu Senior+ objęte jest minimum 20 osób.

Klub otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00.

W godzinach funkcjonowania placówki, Klub Senior+ w roku 2024 zapewni Seniorom m. in. zajęcia ruchowe, edukacyjne, psychologiczne, kulturalno – oświatowe oraz aktywizujące społecznie.

W ramach niniejszego projektu w roku 2024 zatrudnieni będą następujący specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog, pracownik do prowadzenia zajęć tanecznych, pracownik do prowadzenia zajęć artystycznych z elementami teatru/psychodramy/wiedzy na temat filmów i wizerunku scenicznego, specjalista do rękodzieła artystycznego, terapeuta zajęciowy oraz specjalista prowadzącego trening pamięci.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Klub Senior + w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz przyczyni się do podwyższenia standardu funkcjonowania placówki, poprzez rozbudowanie oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej klubowiczów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych.
– osobiście: ul. Północna 9 b w Jaworznie, pokój nr 302, 315, 316
– telefonicznie: 32 618 18 72, 32 618 18 78, 32 618 18 39
– za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno,
– za pośrednictwem e-mail: ,
– za pośrednictwem ePUAP: /mopsjawskrytkaESP”
lub
Szczegółowych informacji udzielają Kierownik Klubu – Bronisława Zarzeczna, Instruktor ds. kulturalno – oświatowych – Martyna Palka,
– osobiście: ul. Matejki 24 d w Jaworznie,
– telefonicznie: 32 762 91 83,
– za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno,
– za pośrednictwem e-mail:
– za pośrednictwem ePUAP: /mopsjawskrytkaESP”

Comments are closed.