Projekt „Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 18.

Odbiorcami projektu są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i są mieszkańcami Jaworzna.

Placówka jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

Dom Dziennego pobytu „Senior – WIGOR” powstał w 2015 r. w ramach rządowego „Programu Wieloletniego Senior – WIGOR na lata 2015 – 2020”. Remont generalny oraz wyposażenie obiektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Modułu I Programu. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 podopiecznych.

W godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają oni zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, zajęcia ruchowe, edukacyjne, psychologiczne, kulturalno – oświatowe oraz aktywizujące społecznie.

W ramach niniejszego projektu w roku 2024 zatrudnieni będą następujący specjaliści: fizjoterapeuta, psycholog, specjalista prowadzący zajęcia z treningu pamięci oraz terapeuta zajęciowy.

Usługi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 1. zapewnienie warunków do wielogodzinnego przebywania osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
 2. całodzienne wyżywienie,
 3. udostępnienie urządzeń do utrzymania higieny osobistej,
 4. ogólną rehabilitację ruchową,
 5. udział w aktywnych formach wypoczynku,
 6. imprezy organizowane na terenie i poza ośrodkiem wsparcia,
 7. terapię zajęciową dla utrzymania sprawności psychofizycznej,
 8. pracę socjalną.

Procedura postępowania:

 1. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony telefonicznie, listownie lub osobiście w siedzibie ośrodka, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub inne osoby i instytucje w jej imieniu. Zaleca się bezpośredni kontakt z pracownikami Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi | ul. Grunwaldzka 235 | Jaworzno tel. 32 618 17 88
 2. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania (pobytu) osoby lub rodziny.
 3. Pomoc jest realizowana zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych.
– osobiście: ul. Północna 9 b w Jaworznie, pokój nr 302, 315, 316
– telefonicznie: 32 618 18 72, 32 618 18 78, 32 618 18 39
– za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno,
– za pośrednictwem e-mail: ,
– za pośrednictwem ePUAP: /mopsjawskrytkaESP”
lub
Szczegółowych informacji udzielają Stowarzyszenie „Nasza Przystań” Jacek Szkółka
– osobiście: ul. Grunwaldzka 183 w Jaworznie,
– telefonicznie: 32 616 59 73,
– za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 b, 43-600 Jaworzno,
– za pośrednictwem e-mail: za pośrednictwem e-mail: ,
– za pośrednictwem ePUAP: /mopsjawskrytkaESP”

Comments are closed.