Ze względu na pandemię koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia dotyczące funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej, na mocy zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 29/2020 z dnia 26.05.2020 r. zawieszono do odwołania realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Comments are closed.