Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Ekonomia Społeczna

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ WE WŁOSZECH, NIEMCZECH I HISZPANII

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” po przeprowadzeniu procedury konkursowej, zatwierdziła do realizacji projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie pod nazwą „Ekonomia społeczna na rzecz wykluczonych –doświadczenia europejskie.”

W sierpniu 2013 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy podpisał umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 2 listopada 2013 r. do 30 listopada 2014 r. Wartość projektu wynosi 51 024,00 euro. Projekt realizowany jest w całości ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakłada 3 tygodniowe wyjazdy w ramach wymiany doświadczeń do Niemiec, Włoch i Hiszpanii w celu odbycia spotkań z pracownikami podobnych placówek. Uczestnicy projektu to 12 osób zajmujących się zawodowo pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz problematyką ekonomii społecznej w Polsce.

Aktualnie trwa intensywny kurs języka angielskiego ( 50 godzin) na dwóch poziomach: podstawowy i średniozaawansowany. W styczniu odbędzie się pierwsze spotkanie w celu zapoznania uczestników wymiany z kulturą Włoch, Niemiec i Hiszpanii. Na kolejnych spotkaniach uczestnicy poznają szczegółowy program wyjazdu oraz miejsca wymian doświadczeń a zwłaszcza regionów, w których będą przebywać.

W rezultacie udziału w projekcie uczestnicy wzbogacą wiedzę zawodową w obszarze ekonomii społecznej i podniosą swoją atrakcyjność na rynku pracy. Poznają środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w innych krajach a zdobyte doświadczenia pozwolą na udoskonalenie i poszerzenie oferty usług świadczonych przez system pomocy społecznej.

Po zakończeniu projektu każdy z uczestników otrzyma oficjalny dokument Europass Mobilność wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami – w języku polskim i angielskim, potwierdzenie uczestnictwa w wymianie i odbytych w trakcie wymiany zajęciach oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu języka angielskiego.

Do pobrania:

  1. Plan konferencji - (pobierz .PDF rozmiar 41kb)
  2. Prezentacja - (pobierz .PDF rozmiar 284kb)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl