Edukacja

Rodzicom zależy na szczęściu swych pociech. W mądrej współpracy z rodzinami i kadrą pedagogiczną możemy dać młodym ludziom szanse, jakich nigdy wcześniej nie mieli. Szanse na życie z pasją, na pracę pełną satysfakcji z uzyskiwanych efektów. 

Wykaz placówek oświatowych

Przedszkola i szkoły na terenie Jaworzna

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Szymanowskiego 10
tel. 32 616 41 34
www.pm1.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. gen. Feliksa Kamińskiego 10 
tel. 32 762 92 45
www.pm2.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
ul. Koszarowa 20
tel. 32 762 93 51, 32 762 93 57
www.zs3.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 4
ul. Wyzwolenia 4
tel. 32 762 92 52
www.przedszkolemiejskie4.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. 11 Listopada 3
tel. 32 616 34 64
www.przedszkole5jaworzno.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
ul. Chropaczówka 101
tel. 32 762 92 81
www.pm6.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 7
ul. Aleksandra Puszkina 5
tel. 32 762 92 56 do 59
www.pm7.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 9
ul. 3 Maja 16
tel. 32 616 31 65
www.pm9jaworzno.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 10
ul. Juliana Tuwima 6
tel. 32 751 65 90
www.pm10.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne
ul. Aleksandra Fredry 16
tel. 32 616 25 55
www.pm12.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 14
ul. Wincentego Muchy 6
tel. 32 762 93 02, 32 762 93 06
www.pm14.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 15
ul. Azot 16
tel. 32 762 92 37
www.p15-jaworzno.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 17
ul. Tadeusza Kościuszki 2A
tel. 32 762 92 40
www.przedszkole17jaworzno.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 18
ul. Na Stoku 12
tel. 32 762 92 30
www.pm18.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 19
ul. Wygoda 18
tel. 32 762 93 10
www.przedszkole19jaworzno.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
ul. Jana Matejki 3
tel. 32 762 91 33, 762 91 34
www.zszp1.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
ul. Czwartaków 1
tel. 32 752 92 48, 752 92 49
www.pm24.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 25
ul. Ignacego Mościckiego 21
tel. 32 762 93 13
www.pm25.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 26
ul. Towarowa 61
tel. 32 762 91 62
www.pm26.jaworzno.edu.pl

Przedszkole Miejskie Nr 27
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 78
tel. 32 616 53 53
www.pm27.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie
ul. Jana Matejki 3
tel. 32 762 91 33, 32 762 91 34
www.zszp1.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Orła Białego w Jaworznie
ul. Towarowa 61
tel. 32 616 51 49
www.sp2.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie
ul. Marcina Kasprzaka 6
tel. 32 762 92 70
www.sp3.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie
ul. Karola Olszewskiego 76
tel. 32 762 92 13
www.sp4.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworznie
ul. Aleksandra Puszkina 5
tel. 32 762 93 59
www.sp5-jaworzno.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie
ul. Lipowa 24
tel. 32 762 92 75
www.sp6.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jaworznie
ul. Ławczana 12
tel. 32 762 91 80
www.sp7jaworzno.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie
ul. Spółdzielcza 9
tel. 32 762 93 63
www.sp8.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie
ul. Batorego 48
tel. 32 762 92 77
www.sp9.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie
ul. Koszarowa 20
tel. 32 762 93 51, 32 762 93 57
www.zs3.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie
ul. Jana III Sobieskiego 61
tel. 32 762 92 34
www.sp11.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie
ul. Chropaczówka 101
tel. 32 762 92 81
www.sp12.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie
ul. Urzędnicza 11
tel. 32 751 77 07
www.sp13jaworzno.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 7a
tel. 32 762 93 26
www.sp14.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie
ul. Leśna 49
tel. 32 616 34 76
www.sp15.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 16 im Konstytucji 3 Maja w Jaworznie
ul. 3 Maja 18
tel. 32 616 37 61
www.sp16.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie
ul. Starowiejska 15
tel. 32 762 92 18
www.sp17.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 18 w Jaworznie im. Tadeusza Kościuszki
ul. Ks. A. Mroczka 53 c
tel. 32 762 92 60
www.sp18.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
ul. Kasztanowa 33
tel. 32 762 92 67
www.sp19.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 20 w Jaworznie
ul. Nauczycielska 20
tel. 32 762 93 45, 32 762 93 46
www.sp20.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie
ul. Zwycięstwa 30
tel. 32 762 93 33
www.sp21.jaworzno.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 22 im generała  J. Bema w Jaworznie
ul. Szymona Banasika 1
tel. 32 762 93 38
www.sp22jaworzno.edupage.org

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie:

  • Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna,
  • Branżowa Szkoła I st. nr 7 Specjalna
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • Internat.

ul. Wolności 11
tel. 32 762 91 45
www.sosw.jaworzno.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
ul. Licealna 3
tel. 32 616 38 46
www.1lo.jaworzno.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie
ul. M. Skłodowskiej – Curie 6
tel. 32 762 93 68
www.lo2.jaworzno.edu.pl

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Orła Białego w Jaworznie
ul. Towarowa 61
tel. 32 616 51 49
www.lo3.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2  w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 16
tel. 32 762 93 82, 32 762 93 83, 32 762 93 84
www.zsp2.jaworzno.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie
ul. Północna 9a
tel. 32 616 79 91
www.zsp3.jaworzno.edu.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi  w Jaworznie
ul. Armii Krajowej 5
tel. 32 762 93 89
www.zsp4.jaworzno.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Promienna 65
tel. 32 762 92 00
www.ckziu.jaworzno.pl

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 2
tel. 32 762 92 20
www.mdk.jaworzno.edu.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 14
tel. 32 762 91 37
www.ppp.jaworzno.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie
ul. Promienna 66
tel. 32 745 20 02, 32 762 91 72
www.ckz.jaworzno.edu.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz  w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 2a
tel. 32 762 93 19
www.psmjaworzno.edu.pl