Projekt “Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Dziennego Domu “Senior–WIGOR” w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 18.

Dom Dziennego pobytu „Senior – WIGOR” powstał w 2015 r. w ramach rządowego „Programu Wieloletniego Senior – WIGOR na lata 2015 – 2020”. Remont generalny oraz wyposażenie obiektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Modułu I Programu. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przeznaczony jest dla 30 podopiecznych.

Odbiorcami są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i są mieszkańcami Jaworzna.

W godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają oni zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, zajęcia ruchowe, edukacyjne, kulturalno – oświatowe oraz aktywizujące społecznie.

W ramach niniejszego projektu zatrudnieni są specjaliści od fizjoterapii, terapii zajęciowej, treningu pamięci oraz psycholog.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwoliło na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz przyczyniło się do podwyższenia standardu funkcjonowania placówki, poprzez rozbudowanie oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych Dziennego Domu “Senior–WIGOR”.

Wartość dofinansowania: 34 900,00 PLN
Wkład własny: 73 200,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt:
– MOPS Jaworzno | Joanna Zasadzka – Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych | ul. Jagiellońska 9 | parter budynku tel. 32 618 18 72
– Stowarzyszenie „Nasza Przystań” | Jacek Szkółka | ul. Grunwaldzka 183 | Jaworzno tel. 32 616 59 73

Comments are closed.