Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Drewno

Program nieodpłatnego przekazywania drewna opałowego osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej

Program został wprowadzony w oparciu o przyjętą przez Radę Miasta Uchwałę z dnia 1 marca 2007r. Nr V/47/2007 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drewna osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej ( Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 73, poz.1502 ).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Centrum Integracji Społecznej zajmuje się organizacją wszystkich praktycznych działań mających na celu prawidłowe i racjonalne wypełnienie zadania . Całe przedsięwzięcie realizowane jest w ścisłej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za wycinkę drzewostanu tj. Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych , Miejskim Zarządem Dróg i Mostów , Wydziałem Skarbu Urzędu Miejskiego.

Z pomocy rzeczowej w formie drewna opałowego korzystają osoby na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl