Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program 500plus
Wersja dla niedowidzących

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - (pobierz .doc)
 2. Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - (pobierz .PDF)

Świadczenia Społeczne

 1. Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - (pobierz .PDF)
 3. Wykaz detalicznych punktów handlowych - (pobierz .PDF)
 4. Wzór upoważnienia do kasy - (pobierz .PDF)
 5. Wzór upoważnienia do magazynu - (pobierz .PDF)
 6. Wzór wniosku o zaświadczenie z DRS - (pobierz .PDF)

Stypendia I ZASIŁKI SZKOLNE

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej - (pobierz .PDF)
 2. Wniosek o zasiłek szkolny - (pobierz .PDF)
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia - (pobierz .PDF)

Świadczenia Rodzinne

 1. Wszystkie wnioski Świadczeń Rodzinnych znajdują się tutaj

Świadczenia Alimentacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (plik .PDF)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - (plik .PDF)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów - (plik .PDF)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny  - (plik .PDF)
 6. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie – (plik .PDF)
 7. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – (plik .PDF)
 8. Wykaz wymaganych dokumentów – (plik .PDF)

Orzeczenie o Niepełnosprawności

 1. Wszystkie wnioski Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności znajdują się tutaj

Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

 1. Uchwała w sprawie programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna - (pobierz .PDF)
 2. Ulgi dla Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej - (pobierz .PDF)

Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o wydanie KDR - (pobierz .PDF)
 2. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej - (pobierz .PDF)
 3. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki - (pobierz .PDF)
 4. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej (ZKDR-4 - (pobierz .PDF)
 5. Oświadczenie o utracie Karty (dot. wniosku o wydanie duplikatu) - (pobierz .PDF)
 6. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - (pobierz .PDF)
 7. Ustawa o KDR
 8. Obowiązek informacyjny dot. Karty dużej rodziny

Świadczenia Pieczy Zastępczęj

 1. Wszystkie wnioski znajdują się tutaj

Świadczenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków pfron do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych - (pobierz .PDF)

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 1. Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej - (pobierz PDF)
 2. ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - (pobierz PDF)
 3. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - (pobierz PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl