Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 5 października 2022 r. wynosi: 140.674.149,61 zł                       
  • z tytułu kredytów  –  42.974.149,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji – 97.700.000,00 zł

Comments are closed.