Miasto Jaworzno w roku 2023 r. kontynuuje realizację programu „Aktywny Samorząd”. Podobnie jak w roku ubiegłym realizowanych będzie 16 zadań wynikających z programu. Między innymi osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, skuterów, protez kończyn na III poziomie jakości, oprzyrządowania posiadanego samochodu zgodnie z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Nabór wniosków oprócz „papierowej” formy, odbywać się będzie za pomocą platformy SOW dając tym samym osobom niepełnosprawnym możliwość elektronicznego aplikowania o środki PFRON. Nabór wniosków w systemie SOW rozpocznie się w niżej wymienionych terminach:

 1. Wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
  1. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
  2. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 wydawane i przyjmowane będą od dnia 20.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Informujemy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Dzięki SOW zrobią to Państwo bez wychodzenia
z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek! System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW:

 • uzyskanie wsparcia bez wychodzenia z domu – szczególnie ważne dla osób o z trudnościami w poruszaniu się,
 • brak kosztów (np. przejazdów, przesyłek),
 • oszczędność czasu,
 • możliwość ciągłego śledzenia postępów w sprawie.

Profil Zaufany

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Posiadanie Profilu Zaufanego pomaga w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. Dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Posiadając Profil Zaufany mogą Państwo korzystać z SOW oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Aktywny Samorząd informacje 2023 – (plik .PDF, rozmiar: 92KB)

Comments are closed.