Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie NR 56/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2019 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wnioski w sprawie dofinansowania:

  1. do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,wydawane i przyjmowane będą od dnia 04.02.2019 r.
  2. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
  3. turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2019 r.

Druki wniosków w ww. terminach będzie można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, lub w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosptawnych na ul. Północnej 9 b (pok 4.) w poniedziałki, wtorki i piątki od 8:00 do 14:00 oraz w czwartki od 8:00 do 15:00 - środa jest dniem wewnętrznym bez obsługi stron. Wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone negatywnie

Projekt i realizacja: DevSpace.pl