Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przy udziale własnym min 10% będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, które są zatrudnione lub kontynuują naukę i jednocześnie legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności. Powyższe zadanie będzie realizowane w Miejskim Ośrodku Pomoccy Społecznej w Jaworznie w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I Obszar C Zadanie nr 1. Nabór wniosków rozpoczyna się 5 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Druki wniosków będzie można pobrać w siedzibie MOPS w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Północna 9b pok 4 (parter) lub bezpośrednio ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl lub pod nr telefonu 32 618 18 69/70.

Główne warunki pozwalające na otrzymanie dofinansowania lub refundacji do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Projekt i realizacja: DevSpace.pl