Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

W dniu 15 listopada 2018 r. w Teatrze Sztuk w Jaworznie odbyła się konferencja naukowo - szkoleniowa pn. „Rodzina w procesie przeżywania straty – jak wspomóc rodzinę w obliczu przeżywania niepełnosprawności, diagnozy FAS, trudności emocjonalnych i zachowania”. Konferencja została zorganizowana przez Dział Pieczy Zastępczej tutejszego Ośrodka we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.

Do udziału w konferencji zostały zaproszone rodziny zastępcze mieszkające w Jaworznie, a także specjaliści pracujący w naszym mieście z rodziną i dzieckiem: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pracownicy Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Swoją obecnością zaszczyciły: Pani Monika Bryl – zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Pani Maria Materla – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Małgorzata Helbin – Więcek – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Pani Irena Wojtanowicz – Stadler – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Pani Mariola Zych – Walaszczyk – I Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Pani Ewa Żyła - II Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Pani Dagmara Baca – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu. Głównymi celami konferencji było: dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol, podniesienie świadomości w zakresie możliwości szukania pomocy w procesie terapeutycznym, dialog różnych środowisk zajmujących się rodziną przeżywającą trudności. Wśród prelegentów wystąpili:

  • Pani Joanna Kaszuba, „Dziecko po przeżytej traumie związanej z nadużywaniem alkoholu przez najbliższe osoby znaczące, które trafiło do rodziny zastępczej”,
  • dr n.med. Małgorzata Klecka – psychoterapeuta, terapeuta traumy Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Fundacji „Fastryga” w Lędzinach, „Wskazówki jak najefektywniej towarzyszyć dziecku po przebytej traumie rozwojowej na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol ”,
  • mgr Wioletta Mendela, mgr Katarzyna Kotulska – pedagodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie „Rodzina w obliczu straty – jak wspierać i pomagać w przezwyciężaniu kryzysu”,
  • rodzic dziecka objętego wsparciem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie „Jak oswajać się z diagnozą własnego dziecka - proces terapeutyczny”,
  • mgr Grzegorz Stano – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie ,,Wideotrening Komunikacji jako metoda odbudowywania lub nawiązywania interakcji społecznych w rodzinie”.


Komunikacji jako metoda odbudowywania lub nawiązywania interakcji społecznych w rodzinie”.
Uczestnicy wydarzenia wskazali w ankietach ewaluacyjnych na potrzebę kontynuacji w przyszłości konferencji o tematyce dotyczącej wsparcia dziecka i rodziny, w tym zastępczej.

Powyższe przedsięwzięcie odbyło się dzięki pozyskaniu środków finansowych, które pochodziły w główniej mierze z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z Wydziału Zdrowia oraz Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji. Przyjemnością było gościć Państwa i obserwować Państwa zainteresowanie przedstawianymi tematami. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte przez Państwa w czasie konferencji okażą się cenne i pożyteczne.

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa

Projekt i realizacja: DevSpace.pl