Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

30.01.2014

KOMUNIKAT

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NR 5/2015 Z DNIA 30.01.2015 R. ZAWIESZA SIĘ PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO NABYCIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH OD DNIA 02.02.2015 R. ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE SIĘ W CHWILI OBECNEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH POBRANYCH ZALICZKOWO NA TO ZADANIE W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R. Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
ZARZĄDZENIE O WZNOWIENIU REALIZACJI TEGO ZADANIA ZOSTANIE PODJĘTE NIEZWŁOCZNIE PO DOKONANIU PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PFRON PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU, W DRODZE UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl