Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE JUŻ OD STYCZNIA 2016 r.

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od stycznia 2016 roku można ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE.

Świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie w wysokości
1 000 złotych miesięcznie niezależne od dochodu rodziny. Natomiast, aby nabyć prawo do tego świadczenia należy złożyć stosowny wniosek. Wnioski będą dostępne od stycznia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Prawo do świadczenia będzie ustalane od miesiąca urodzenia dziecka lub przysposobienia dziecka, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez okres jednego roku (52 tygodnie) od urodzenia dziecka,
a nawet do 71 tygodni, w przypadku urodzenia wieloraczków. Istotnym jest to, że o świadczenie rodzicielskie będą mogli ubiegać się rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub pod numerem telefonu
(32) 61-81-786, a po 10 – tym stycznia 2016 r. również na stronie internetowej www.mops.jaworzno.pl w zakładce: ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl