Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2016 wniosków, a także w sprawie ustalenia kryteriów oraz ogólnych zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wydawane i przyjmowane będą od dnia 25 stycznia 2016 r. Zwrot środków za zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będzie dotyczył tylko i wyłącznie faktur wystawionych
i opłaconych w 2016 roku. Faktury za rok 2015 nie będą refundowane.
Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sprzętu rehabilitacyjego wydawane i przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone negatywnie.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl