Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

ZAWIADOMIENIE – OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

Niniejszym informujemy, iż do wspólnej realizacji projektu w ramach dofinansowania projektów w ramach Podziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne - Działanie 9.1 Aktywna integracja, Działając na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o nabór Partnera (ogłoszenie z dnia 20.07.2017 ), wybrano do realizacji projektu następujący podmiot: Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych (skr. OWIS) z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 235.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o wyborze partnera - (pobierz .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl