Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

11.05.2015

PODWYŻKA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Od listopada br. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Wzrosną także kwoty zasiłków na dzieci i niektórych dodatków.

Podwyżka kryterium dochodowego na osobę w rodzinie odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy zakłada wzrost o 100 zł wskutek czego wynosić będzie odpowiednio 674 zł i 764 zł, gdy wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Etap drugi zaplanowany na listopad 2017 roku podnosi progi o kolejne 80 zł. Sytuacja ta wraz z wprowadzeniem zasady „złotówka za złotówkę” pozwoli większej liczbie osób skorzystać z prawa do zasiłku rodzinnego, który również ulegnie podniesieniu wraz z czterema z siedmiu dodatków. Wzrośnie dodatek dla samotnego opiekuna, z tytułu wielodzietności, na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka oraz na podjecie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Bez zmian pozostanie pomoc z tytułu urodzenia dziecka, na rozpoczęcie roku szkolnego i opieki nad małoletnim dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Natomiast wzrost zasiłków na dziecko będzie realizowane w trzech etapach, począwszy od tegorocznego okresu zasiłkowego po 2017 rok. Tej jesieni świadczeniobiorcy otrzymają wsparcie o 12 zł wyższe dla dzieci do 18 roku życia i 14 zł wyższe dla wieku od 18 do 24 lat. Kolejny rok to wzrost o 6 zł każdy z zasiłków, by w 2017 roku osiągnąć poziom 100 zł dla grupy 0-5 lat, 130 zł 5-18 lat i 140 zł grupa najstarsza.

” Planowany wzrost zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do niego jest jak najbardziej korzystny dla osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Jednak wzrost kryterium dochodowego o 100 złotych, w przypadku gdy od stycznia 2016 roku wzrośnie również minimalne wynagrodzenie, nie przyczyni się nadmiernie do wzrostu ilości osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Już obecnie zdarzają się bowiem sytuacje, że osoby zarabiające najniższą krajową nie kwalifikują się do zasiłku rodzinnego. Szkoda również, że ponownie w planowanych zmianach nie ujęto podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2006 roku wynosi niezmiennie 153 złote, w sytuacji gdy świadczenie o podobnym charakterze wypłacane przez ZUS w formie dodatku pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowane i wynosi obecnie 208,17 złotych.” - komentuje Magdalena Siewior kierownik świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl