Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 11 czerwca 2018 r. świętowaliśmy drugi dzień, dwudniowych w tym roku, obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji w Teatrze Sztuk w Jaworznie odbyła się konferencja pn. „Dziecko w rodzinie zastępczej”. Do udziału w konferencji zostały zaproszone rodziny zastępcze mieszkające w Jaworznie, a także specjaliści pracujący w naszym mieście z rodziną i dzieckiem: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pracownicy Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Swoją obecnością zaszczycili: Pani Ewa Sidełko – Paleczny – sekretarz Miasta Jaworzna, Pani Anna Jamróz – Sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie, Pani Maria Materla – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Mariola Zych – Walaszczyk – I Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Pani Ewa Żyła - II Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, Pani Dagmara Baca – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu.
Głównym celem konferencji było poszerzenie wiedzy zgromadzonych na temat rodzinnej pieczy zastępczej, promocja rodzinnej pieczy zastępczej oraz edukacja rodzin zastępczych i specjalistów pracujących z rodziną i dzieckiem.
Wszystkich zgromadzonych uroczyście powitały organizatorki wydarzenia: Pani Joanna Kaszuba - kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Pani Anna Jaromin – Ryczek – psycholog tego Działu. Jako pierwsza wystąpiła Pani Joanna Kaszuba, która przybliżyła temat rodzinnej pieczy zastępczej ukazując go na przykładzie Miasta Jaworzna. W prelekcji pn. „Depresja u dzieci i młodzieży” psycholog, psychoterapeuta Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii „Self” Pani Anna Dudek – Smaka przedstawiła problem zagrożenia zdrowotnego, które coraz częściej dotyka małoletnich, również tych przebywających w pieczy zastępczej. Ostatnią prelegentką była dr n.med. Małgorzata Klecka – psychoterapeuta, terapeuta traumy Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Fundacji „Fastryga” w Lędzinach. Pani doktor w swoim wystąpieniu pn. „Trauma rozwojowa u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol” tłumaczyła jak alkohol spożywany prze kobiety ciężarne wpływa na rozwój płodu, jego mózgu i jak przekłada się to na jego późniejsze funkcjonowanie.
Mając na uwadze pogłębioną refleksję na powyższe tematy, uczestnicy wydarzenia wskazali na potrzebę kontynuacji w przyszłości konferencji o tematyce dotyczącej wsparcia dziecka i rodziny, w tym zastępczej.
Konferencja odbyła się dzięki finansowemu wsparciu instytucji i firm, do których należą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, „Ambra” s.c. z Jaworzna i sklep „Bacówka” z Jaworzna, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dziękujemy również współorganizatorowi drugiego dnia obchodów tj. Teatrowi Sztuk w Jaworznie.
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom konferencji. Przyjemnością było gościć Państwa i obserwować Państwa zainteresowanie przedstawianymi tematami. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia zdobyte przez Państwa w czasie konferencji okażą się cenne i pożyteczne, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem cyklicznych spotkań tego rodzaju.

Joanna Kaszuba

Anna Jaromin - Ryczek

Projekt i realizacja: DevSpace.pl