Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.06.2016 r. do 30.08.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie. Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski w ramach Modułu II (semestr letni) wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2016 r. do 15.04.2016 r., natomiast wnioski w ramach Modułu II (semestr zimowy) wydawane i przyjmowane będą od dnia 26.09.2016 r. do 10.10.2016 r. Wysokość dofinansowania w ramach programu uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (Moduł II) oraz merytorycznym (Moduł I).

W przypadku niedoboru środków finansowych PFRON w ramach programu, który uniemożliwi udzielenie dofinansowania w maksymalnej wysokości określonej w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2016 roku” mogą zostać wyznaczone dodatkowe kryteria, uwzględniające indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl