Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Lepsze Jutro II

W piątek, 28 lutego br. czterech partnerów zaangażowanych w proces reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • Pan Łukasz Curyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie,
  • Pan Czesław Smalcerz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Pan Jacek Nowak – Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.,
  • Pan Marcin Koziarz – p.o. Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

zawarło Porozumienie o realizacji Specjalnego programu reintegracji społecznej i zawodowej „Lepsze jutro II".

Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2019 roku programu, dzięki któremu 10 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie wróciło na otwarty rynek pracy. Z uwagi na złożoność problemów osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym jest to duży sukces.

W ramach drugiej edycji programu „Lepsze jutro" w dalszym ciągu podejmowane będą interdyscyplinarne działania terapeutyczne, psychologiczne i aktywizacyjne. W pierwszej kolejności nakierowane są na pomoc w obszarze życia społecznego uczestników programu, a następnie ich życia zawodowego. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na występujące problemy – m.in. bezdomność, uzależnienia, choroby psychiczne.

W ramach porozumienia uczestnicy programu mogą wziąć udział w proponowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie programach „Uwierz w siebie” oraz „Punkt Integracji Społecznej i Zawodowej” oraz realizowanych wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy „Pracach Społecznie Użytecznych”.

Zdjęcie

Projekt i realizacja: DevSpace.pl