Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2016, wpłynęła jedna oferta, która otrzymała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. W ocenie komisji opiniującej, działalność prowadzona przez Oferenta jest odpowiedzią na potrzeby społeczne występujące w naszym mieście. Wobec powyższego Dyrektor MOPS w drodze zarządzenia, przyznał dotację celową w wysokości 15 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Rodzin Na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej na realizację zadania: Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w formie hipoterapii.

Treść zarządzenia w załączniku do niniejszej informacji:

Projekt i realizacja: DevSpace.pl