Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, firma EUROSOLUTIONS Jan Dymek z siedzibą w Chodzieży, ul. Piekary 12, rozpoczyna rekrutację.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności:

  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, projektowania stron internetowych, magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe lub pracownika biurowego z certyfikatem ECCC,
  • 5 miesięczne staże zawodowe - płatne,
  • pośrednictwo pracy.

Za udział w szkoleniach i stażach zawodowych wszystkim uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym w zakresie zdobywania poszczególnych kwalifikacji oraz wydaniem certyfikatu.

Dla najlepszych stażystów gwarancja zdobycia zatrudnienia po udziale w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.powrotnarynek.eurosolutions.pl/

Biuro projektu: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22, pok. 301 III piętro, tel. 510 299 124

kwalifikacje zawodowe

Projekt i realizacja: DevSpace.pl