Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Jaworznie

W Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone problemom osób niepełnosprawnych, na które licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i sztuki oraz osoby prywatne.
Spotkanie zapoczątkowało prace nad Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, który stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2020.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie – Czesław Smalcerz zaprezentował założenia strategii oraz główne priorytety programu, podkreślił zmieniające się warunki zewnętrzne: prawne, społeczne, ekonomiczne itp. mające istotny wpływ na życie codzienne osób niepełnosprawnych.
Spotkanie było też okazją do podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych w kilku obszarach.
Zaangażowanie i pracę w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zaprezentował Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie – Łukasz Curyło.
Bogatą ofertę kulturalną skierowaną do osób niepełnosprawnych oraz dotychczasową współpracę podsumowała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie – Monika Rejdych.
Założenia, realizację i ewaluację miejskiego programu „Asystenta Osoby Niepełnosprawnej” przedstawiła Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie) – Monika Włodarczyk – Raczek.
Spotkanie tak wielu różnorodnych środowisk było zaproszeniem do wzajemnej współpracy i współtworzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Kolejne spotkanie odbędzie się 30.09.2016 r. o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.


Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Jaworznie

Projekt i realizacja: DevSpace.pl