Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT

Dział Świadczeń Ąlimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2020 roku, a kończy 30 września 2021 roku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Ze względu na panująca epidemię COVID-19 wnioski o przyznanie świadczenia alimentacyjnego z załącznikami i inne wymagane dokumenty, należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny empatia.mpips.gov.pl o ile wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w MOPS (ul. Północna 9b) w godzinach jego pracy wrzucając je do urny umiejscowionej przy wejściu do budynku, oznaczonej MOPS.Zaleca się aby dokumenty były umieszczone w kopercie, w teczce lub w koszulce.

Wszelkie szczegółowe informacja wraz z formularzami wniosków i pozostałych druków w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie w zakładce świadczenia alimentacyjne

Formularze wniosków i pozostałych druków w wersji papierowej będzie można pobrać (od 1 sierpnia br.) ze stanowiska przy głównym wejściu do budynku MOPS Jaworzno, ul. Północna 9b, w godzinach pracy ośrodka.

Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnienie wniosków. Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się treścią wniosku oraz zwrócenie uwagi na pouczenia w nim zawarte. Prosimy o złożenie podpisów na wniosku i załącznikach w miejscach tego wymagających. Wnioski bez podpisu nie będą rozpatrywane. Prosimy o podanie na wniosku nr telefonu i adresu e-mail celem ułatwienia kontaktu w przypadku pojawienia się problemów.

W razie zapytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub meilowy z Działem Świadczeń Alimentacyjnych:

e-mail: dsa@mops.jaworzno.pl

telefony:

(032) 61-81-836 – litery A – J
(032) 61-81-790 – litery K – P
(032) 61-81-942 – litery R – Ż

Projekt i realizacja: DevSpace.pl