Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA LEKARZY DO SKŁADU OSOBOWEGO MZON JAWORZNO

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie pilnie poszukuje lekarza o specjalności:

 • lekarz laryngolog

WYMOGI KWALIFIKACYJNE:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja co najmniej pierwszego stopnia

(ewentualnie ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

FORMA WSPÓŁPRACY: umowa zlecenie

MIEJSCE PRACY: siedziba Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie,43-600 Jaworzno, ul. Łukasiewicza 7

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
  • orzeczeń o niepełnosprawności,
  • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień

Warunkiem niezbędnym udziału lekarza w posiedzeniach składów orzekających jest powołanie do składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie, odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe i złożenie z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego w zakresie objętym szkoleniem. Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach i są bezpłatne. Po spełnieniu ww. wymogów członek miejskiego zespołu otrzymuje zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Członkom miejskiego zespołu zaświadczenie wydaje wojewoda.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie Pani Magdalena Remin-Jezierska nr telefonu kontaktowego (32) 618 18 28

Projekt i realizacja: DevSpace.pl