Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

Podwyżka kryterium i świadczeń rodzinnych

Przypominamy ponownie, iż od 1 listopada br. obowiązywać będzie podwyższone o 100 zł kryterium dochodowe – 674 zł na osobę w rodzinie i 764 zł na osobę w rodzinie wychowującej niepełnosprawne dziecko.

Wraz ze wzrostem kryterium dochodowego od 1 listopada br. wzrosną także kwoty niektórych świadczeń rodzinnych:

RODZAJ ŚWIADCZENIA
STARA KWOTA
NOWA KWOTA
UWAGI
ZASIŁEK RODZINNY
77 zł do 5-go roku życia
89 zł
wzrost o 12 zł
106 zł powyżej 5-go do 18 r.ż.
118 zł
wzrost o 12 zł
115 zł powyżej 18 r.ż. do 24 r.ż.
129 zł
wzrost o 14 zł
DODATEK Z TYTUŁU
KSZTAŁCENIA
I REHABILITACJI
60 zł do 5-go r.ż.
80 zł
wzrost o 20 zł
80 zł powyżej 5-go r.ż
100 zł
wzrost o 20 zł
DODATEK Z TYTUŁU
SAMOTNEGO
WYCHOWYWANIA DZIECKA
170 zł
185 zł
wzrost o 15 zł
250 zł
(w przypadku dziecka
niepełnosprawnego)
265 zł
wzrost o 15 zł
DODATEK Z TYTUŁU
WYCHOWYWANIA DZIECKA
W RODZINIE
WIELODZIETNEJ
80 zł
(na trzecie i kolejne dziecko)
90 zł
wzrost o 10 zł
DODATEK Z TYTUŁU
DOJAZDU DO SZKOŁY POZA
MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
50 zł
63 zł
wzrost o 13 zł
DODATEK Z TYTUŁU
ZAMIESZKANIA W ZWIAZKU
Z NAUKĄ W SZKOLE POZA
MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
90 zł
105 zł
wzrost o 15 zł


Wysokość pozostałych świadczeń pozostaje bez zmian.

RODZAJ
ŚWIADCZENIA
KWOTA
DODATEK Z TYTUŁU
URODZENIA DZIECKA
1 000 zł
„BECIKOWE”
1 000 zł
DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI
NAD DZIECKIEM W OKRESIE
KORZYSTANIA Z URLOPU
WYCHOWAWCZEGO
400 zł
DODATEK Z TYTUŁU
ROZPOCZĘCIA ROKU
SZKOLNEGO
100 zł
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
153 zł
SPECJALNY ZASIŁEK
OPIEKUŃCZY
520 zł
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
520 zł


Więcej na temat planowanych w najbliższych latach podwyżek: http://mops.jaworzno.pl/aktualnosci/komunikat_22_06_2015.html

Projekt i realizacja: DevSpace.pl