Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 18/2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie terminów składania i rozpatrywania w roku 2020 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, a także do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowania sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci wydawane i przyjmowane będą od dnia 20.05.2020 r. do wyczerpania środków finansowych. Ponadto od dnia 01.06.2020 r. zostaje wznowiona realizacja wniosków złożonych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz wniosków dot. likwidacji barier, a także sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl