Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

11.03.2015

TERMINY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" W 2015 ROKU.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 7/2015 z dnia
10.03.2015 r. wnioski w ramach Modułu I wydawane i przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia
01.06.2015 r. do 30.08.2015 r. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wyznaczył dwa terminy przyjmowania wniosków w zakresie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski w ramach Modułu II (semestr letni) wydawane i przyjmowane będą od dnia 16.03.2015 r. do 30.03.2015 r.,
natomiast wnioski w ramach Modułu II (semestr zimowy) wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r. Wysokość dofinansowania w ramach programu uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków, pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym (Moduł II) oraz merytorycznym (Moduł I). W przypadku niedoboru środków finansowych PFRON w ramach programu, który uniemożliwi udzielenie dofinansowania w maksymalnej wysokości określonej w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2015 roku” mogą zostać wyznaczone dodatkowe kryteria, uwzględniające indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

W powyższych terminach wnioski będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce "Aktywny Samorząd", a także w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Północnej 9b (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w czwartki do 17:00.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl