Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

09.12.2016


„Segreguję – nie widzę przeszkód”
czyli jak osoby niewidome mogą chronić środowisko

Miasto Jaworzno występuje z kolejną inicjatywą adresowaną do osób niepełnosprawnych. Jako pierwsze w Polsce i Europie przystępuje do programu „Segreguję – nie widzę przeszkód”, którego pomysłodawcami są osoby niewidome i słabowidzące. Patronat nad programem objął Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych, a partnerami są min. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Firma ENERIS Surowce S.A. - największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, odpowiedziała na oczekiwania osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i opracowała specjalne naklejki zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Projekt od początku był konsultowany ze środowiskiem, do którego jest adresowany. Efektem wspólnej pracy są pierwsze w Polsce naklejki na pojemniki na różne rodzaje odpadów: bioodpady, papier, szkło, plastik, baterie i odpady mieszane. Każda z frakcji jest jednoznacznie opisana w alfabecie Braill'a i w wersji kontrastowej. Naklejki umieszczone są w prawym górnym rogu kontenera ułatwiając osobie niewidomej lub słabowidzącej właściwą segregację odpadów.
Należy podkreślić, iż według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje niespełna 2 mln osób niewidomych lub słabowidzących. Środowisko to konsekwentnie walczy o to, by bariery ograniczające je w codziennym życiu, min. w dostępie do usług czy w komunikacji były na bieżąco znoszone. Program „Segreguję – nie widzę przeszkód” jest najlepszym przykładem tego w jak prosty i łatwy sposób można likwidować ograniczenia osób niewidomych i słabowidzących, dając im szansę pełniejszego usamodzielnienia i tym samym podniesienia jakości ich życia.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać dzwoniąc pod numer: tel. 801 00 38 38 oraz na stronie internetowej pod adresem: grupa-eneris.pl/naklejki


Segreguję – nie widzę przeszkód

Projekt i realizacja: DevSpace.pl