Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 6/2017 z dnia 03.03.2017 r. informuję, iż wyznaczone zostały terminy naboru wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

W terminie od dnia 08.05.2017 r. do dnia 30.08.2017 r. w trybie ciągłym, przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco będą wnioski osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Modułu I do:

Obszar A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,

Obszar C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

W terminie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 30.08.2017 r. wydawane i przyjmowane będą wnioski w ramach:

Obszar A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd (dotyczy roku akademickiego 2016/2017) , który rozpocznie się z dniem 20.03.2017 r., a zakończy w dniu 30.03.2017 r. Termin naboru wniosków w ramach roku akademickiego 2017/2018 został wyznaczony w okresie od 25.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Program, nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe ustalone na 2017 r. dostępne są pod adresem : http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html


Projekt i realizacja: DevSpace.pl