Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

WIGOR
Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Jaworznie


Starzenie się ludzi jest zjawiskiem globalnym, a kraje europejskie w tym Polska, są populacjami starzejącymi się. W Polsce odsetek osób powyżej 60 roku życia stanowi ponad 20 % ogółu populacji i według prognoz demograficznych, będzie w ciągu lat następnych – wzrastał.
Problem ten dotyczy także naszego miasta - w Jaworznie od lat można już zaobserwować stały przyrost osób w wieku poprodukcyjnym. Wobec tych faktów nie możemy pozostać bierni i obojętni. Aby wyjść naprzeciw zaistniałej sytuacji i niepokojących faktów, powstał rządowy program finansowego wsparcia - gmin i powiatów, w rozwijaniu sieci placówek dla osób starszych: „Program Wieloletni Senior – WIGOR na lata 2015 - 2020”.
Nasza gmina wpisuje się czynnie w ten projekt, czego dowodem jest powstający Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w dzielnicy Szczakowa.
Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” będzie faktycznym ośrodkiem wsparcia dla ludzi starszych, rozumianym jako forma środowiskowej pomocy półstacjonarnej, służącej utrzymaniu osoby jak najdłużej w jej dotychczasowym środowisku.
W naszym Domu (przeznaczonym na pobyt 30-stu podopiecznych) osoby powyżej 60 roku życia znajdą m.in. ośmiogodzinną opiekę - od poniedziałku do piątku. Zapewnimy im trzy posiłki dziennie, zajęcia ruchowe, masaż podtrzymujący, wsparcie psychologa, czy konsultacje specjalistyczne. Będziemy oferować również: wycieczki, zabawy okazjonalne, występy zespołów ludowych, inscenizacje przedszkolaków i gimnazjalistów. Każdy rok kalendarzowy podsumujemy tradycyjną, rodzinną Wigilią.
Osoby starsze, które nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb życiowych, powinny uzyskać wsparcie ze strony instytucji pomocowych. Tym właśnie potrzebom wychodzimy skutecznie naprzeciw, przekształcając istniejącą placówkę – Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”, który przystosowany będzie do przebywania osób niepełnosprawnych.

wigor1

Projekt i realizacja: DevSpace.pl