Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Pomogę, bo mogę!
Wersja dla niedowidzących

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

02.01.2014

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W SPECJALNYCH ZASIŁKCH OPIEKUŃCZYCH.

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 stycznia 2015r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Obecnie o prawo do powyższego świadczenia mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia celem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ale również osoby, które nie podejmują zatrudnienia w związku z tym, iż opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ponadto specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje oprócz osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny również małżonkom. Bez zmian pozostaje natomiast kryterium dochodowe, które wynosi 664 zł. na osobę w rodzinie. Przypominamy także, iż w celu nabycia uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem dokumentów. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Więcej informacji na temat zasad ustalania specjalnego zasiłku opiekuńczego można uzyskać bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub na stronie internetowej MOPS w zakładce świadczenia rodzinne.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl